RUP De Voorde

Het gemeentebestuur van Laarne wenste een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken om de omgeving van de Kalkense Meersen bouwvrij te houden. De strook landelijk woongebied langs de N407 werd mee opgenomen in het uitvoeringsplan.

Omdat slechts het westelijk deel van de omgeving van de Kalkense Meersen opgenomen is in dit RUP, werd op voorstel van de GECORO de naam gespecifieerd in ‘Voorde (= toponiem of plaatsnaam) behorende tot omgeving Kalkense Meersen’.