Rijbewijs met vakbekwaamheid

Maak een afspraak

Een rijgeschiktheidsattest is nodig voor een rijbewijs vanaf de categorie C en/of voor personen die andere personen vervoeren (bv taxi's, ziekenvervoer, bedrijvenbus,...).

Voorwaarden

Wie een rijbewijs C wil halen of bezit en wie aan personenvervoer doet, moet een rijgeschiktheidsattest kunnen voorleggen.

Procedure

U vraagt het rijbewijs op afspraak aan bij de dienst Burgerzaken.

Een rijgeschiktheidsattest kan afgeleverd worden door bepaalde geneesheren:

 • In het medisch centrum van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  Voor Oost-Vlaanderen is dat het medisch centrum van Gent:
  RAC Kouterpoort
  Ketelvest 26 bus 201
  9000 GENT 
  Call center: 02 524 97 97 (fax: 02 524 75 00)
  E-mail: medex@health.fgov.be
 • Via de werkgever bij een erkende arbeidsgeneeskundige dienst
 • Voor leger en federale politie gelden speciale regels

Na een medisch onderzoek kunt u het attest verkrijgen. Dit gebeurt in de praktijk na een afspraak met de betreffende geneesheer.

Een rijgeschiktheidsattest afgeleverd na 10 september 2008 is maximaal 5 jaar geldig. De geneesheer kan steeds een kortere geldigheidsduur vermelden.

Afhalen

Het is niet nodig een afspraak in te plannen om het rijbewijs af te halen. We brengen je op de hoogte wanneer het rijbewijs klaar is, waarna je dit kan afhalen aan de snelbalie.

Wat meebrengen

Voor een nieuw Belgisch rijbewijs in bankkaartmodel brengt u volgende zaken mee:

 • uw identiteitskaart
 • uw oud rijbewijs
 • het rijgeschiktheidsattest voor de groep 2
 • 25 euro

Kostprijs

De kostprijs voor de aanvraag van een rijbewijs op basis van een rijgeschiktheidsattest bedraagt 25 euro.