Rijbewijs met medisch attest

Maak een afspraak

Heb je een aandoening, handicap, letsel of ziekte of neem je medicijnen waardoor je jouw auto, speedpedelec, bromfiets, motorfiets of landbouwvoertuig (rijbewijzen van de categorie AM, A1, A2, A, B, B+E of G) niet meer veilig kan besturen? Dan moet je voor een medisch onderzoek naar jouw huisarts. Jouw arts bezorgt je een ‘rijgeschiktheidsattest van groep 1’ of verwijst je door naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA).

Voorwaarden

Volgende aandoeningen kunnen de verkeersveiligheid in het gedrang brengen:

 • depressie
 • dementie
 • diabetes (voor specifieke vragen kunt u bij de Diabetes Liga terecht
 • oogaandoeningen
 • evenwichtsstoornissen, duizeligheid
 • epilepsie (voor specifieke vragen kunt u bij de Epilepsie Liga terecht
 • hartaandoeningen
 • medicatiegebruik
 • nier- en leveraandoeningen
 • krachtvermindering
 • pacemaker of andere implantaten

Procedure

U vraagt het rijbewijs op afspraak aan bij de dienst Burgerzaken.

Het is de verantwoordelijkheid van iedere chauffeur om te controleren of hij beantwoordt aan de vastgelegde medische normen. Ga bij twijfel zo snel mogelijk naar jouw huisarts.

Na het medisch onderzoek zijn er 3 mogelijkheden.

 • U bent rijgeschikt verklaard. Ga met uw rijgeschiktheidsattest en uw huidige rijbewijs binnen de 4 dagen naar uw gemeente voor een nieuw rijbewijs. Meestal is er een beperkte geldigheidsduur.
 • U bent rijgeschikt verklaard met voorwaarden of beperkingen.
  • Met uw rijgeschiktheidsattest van groep 1 krijgt u bij de gemeente een aangepast rijbewijs met beperkende codes. Dat wordt soms ook een ‘medisch rijbewijs’ genoemd.
  • Voorbeelden van voorwaarden en beperkingen:
   • met bril rijden
   • alleen overdag rijden
   • in een beperkte regio rijden
   • niet op de autosnelweg rijden
   • onder begeleiding rijden
   • zonder passagiers rijden
   • zonder aanhangwagen rijden
   • tot een bepaalde maximumsnelheid rijden
   • met een gehoorprothese rijden.
  • Als uw voertuig moet worden aangepast, kunt u terecht bij het CARA((opent in nieuw venster)) .
 • U bent tijdelijk of definitief niet rijgeschikt verklaard. U moet uw rijbewijs binnen de 4 werkdagen indienen bij uw gemeente. U krijgt het pas terug als u een nieuw rijgeschiktheidsattest voorlegt waarop staat dat u rijgeschikt bent (al dan niet met voorwaarden of beperkingen).

Breng in elk geval uw verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk op de hoogte.

Krijgt u een rijgeschiktheidsattest van uw arts? Dan moet u dat, samen met uw rijbewijs binnen de 4 werkdagen afgeven aan de dienst rijbewijzen van uw gemeentebestuur.

Afhalen

Het is niet nodig een afspraak in te plannen om het rijbewijs af te halen. We brengen je op de hoogte wanneer het rijbewijs klaar is, waarna je dit kan afhalen aan de snelbalie.

Wat meebrengen

 • de identiteitskaart
 • het medisch attest

Kostprijs

25 euro.