Rijbewijs hernieuwen (bankkaartmodel)

Maak een afspraak

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto en microchip, waarmee je als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat je beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

  • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. 

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil omwisselen naar een bankkaartmodel, kom je hiervoor langs bij de dienst burgerzaken. De categorieën worden gecontroleerd en overgezet naar het nieuwe rijbewijs. Het aanvraagformulier overhandigen we op onze afspraak. Je hoeft zelf geen bijkomende documenten mee te brengen.

Procedure

Je vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Afhalen

Het is niet nodig een afspraak in te plannen om het rijbewijs af te halen. We brengen je op de hoogte wanneer het rijbewijs klaar is, waarna je dit kan afhalen aan de snelbalie.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Vorig rijbewijs
  • Als de foto op de elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor jouw rijbewijs.
    Is de foto op de eID niet gelijkend genoeg meer? Of wil je een andere foto op jouw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Kostprijs

25 euro.