Rijbewijs aanvragen na verlies of diefstal

Maak een afspraak

In geval van verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van uw huidig rijbewijs krijgt u een nieuw rijbewijs. Duplicaten van rijbewijzen zijn afgeschaft.

Procedure

Bij verlies, diefstal of vernietiging van uw rijbewijs doet u eerst aangifte bij de politie. Met de documenten die u daar ontvangt kunt u op afspraak terecht bij de dienst burgerzaken. Het is dus zeker interessant om een afspraak in te plannen aansluitend op uw afspraak bij de politie. Bij beschadiging van uw rijbewijs hoeft u zich niet bij de politie te melden en kan u rechtstreeks bij dienst burgerzaken terecht.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een rijbewijs (in bankkaartmodel) legt u volgende stukken voor:

  • uw identiteitskaart
  • het attest van verlies of diefstal van het rijbewijs, vermeld op het aanvraagformulier, ingevuld door de Belgische lokale of federale politie
  • of uw oud rijbewijs (in geval van beschadiging)
  • 25 euro

Kostprijs

De kostprijs voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs bedraagt 25 euro.