Retributiereglement voor gemeentelijke sportpromotionele initiatieven (GR 03092020)