Reglement voor het Ontlenen van Gemeentelijk Materiaal, het Gebruik van Gemeentelijke Zalen en Lokalen en Algemene Dienstverlening aan Verenigingen (beperkt geldig tot 1 juli 2020)

Datum bekendmaking dinsdag 11 december 2018
Datum zitting donderdag 29 november 2018

De gemeentelijke Uitleendienst staat in voor de verhuur van zalen, lokalen en materialen evenals dienstverlening aan verenigingen en ondersteuning bij evenementen. De voorwaarden hiervoor staan opgenomen in dit reglement dat aanvangt:

  • Voor het hoog- en laaggedeelte van de Skala, Colmanstraat 51: voor het gebruik vanaf 1 januari 2021
  • Voor de vergaderzalen en polyvalente zalen: voor het gebruik vanaf 1 juli 2020
  • Voor het gemeentelijk uitleenmateriaal: voor het gebruik vanaf 1 juli 2020
  • Voor evenementen: aanvragen vanaf 1 januari 2020

Tot deze aanvangstermijnen gelden de prijsvoorwaarden uit:

  • Het Reglement het ontlenen van gemeentelijk materiaal, het gebruik van gemeentelijke zalen en lokalen en algemene dienstverlening aan verenigingen dat aanving op 1 januari 2014 en afliep op 31 december 2019, laatst gecoördineerd op 29 november 2018
  • De bijlagen 1 retributielijst materialen en 2 retributielijst zalen (bij het gemeenteraadsreglement, laatst gecoördineerd op 29 november 2018), laatst gewijzigd bij de collegebeslissing van 25 oktober 2018 (betreffende vaststelling retributies zalen Colmanstraat), op basis van de delegatie verleend door de gemeenteraad  in zitting van 27 oktober 2016.