Reglement tot raadpleging van de registers van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters en de vreemdelingenregisters en het bekomen van afschriften, uittreksels en getuigschriften uit deze registers voor genealogische, historische of wetenschappe