Recyclagepark

De recyclageparken zijn open op afspraak, behalve op woensdag en donderdag.

Het recyclagepark heeft tot doel de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de recyclage van grondstoffen.

Het recyclagepark is eigendom van de Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan, 201 te 9200 Dendermonde.

Wenst u meer informatie of heeft u klachten, dan kan u terecht op het nummer : 0800/92 992 van Verko

Wenst u een groencontainer aan te vragen of wenst u er meer informatie over: 052/25 18 36

Heeft u klachten betreffende de afhaling van GFT, PMD, P&K en het restafval : 0800/92 992

Tijdelijke toegang niet-inwoners

Niet- inwoners van de gemeente Laarne die een tijdelijke toegang wensen voor het containerpark van Laarne kunnen dit aanvragen via onderstaand formulier. De aanvraag wordt onderzocht door onze Dienst Milieu en wordt vervolgens voorgelegd aan de burgemeester. Indien hij zijn toestemming geeft, wordt de aanvraag doorgegeven aan de afvalintercommunale Verko. Die maakt dan een tijdelijke toegangskaart aan en contacteert de aanvrager wanneer deze kaart klaar is.