Rechtspositieregeling voor personeel lokaal bestuur & OCMW personeel / OCMW