Ratten

Ratten zijn vaak ongewenste gasten. Ze veroorzaken knaagschadeschade aan houtwerk, elektrische leidingen, PVC-buizen en voedingsproducten maar ook door graafwerken onder funderingen of vloeren, taluds en oevers. Ratten kunnen ook zorgen voor problemen met gezondheid en hygiëne.

We raden aan om deze beestjes op een duurzame manier te bestrijden. Wil je informatie over hoe dit best kan? Volg deze beslissingsboom.

Geraak je niet zelf van deze beestjes verlost? RATO vzw voert actieve bestrijding uit op de openbare terreinen in de gemeente. Er wordt gespeurd langs de openbare waterlopen, straatgrachten, containerparken, … naar sporen van muskusratten en bruine ratten. De overgangen van gesloten naar open riool worden extra bewaakt.

De vzw Rato geeft in elk geval ook advies bij de aanpak van het probleem op privaat domein. Heeft u een ratten-probleem dat niet meteen opgelost geraakt, meld dit aan de gemeente, en de gemeente geeft dit door aan de vzw. Rato probeert op een eo duurzame mogelijke manier te werken.

Meer informatie over hoe Rato werkt kan u nalezen in de onderstaande folder.