Ratten

Ratten veroorzaken knaagschadeschade aan houtwerk, elektrische leidingen, PVC-buizen en voedingsproducten maar ook
door graafwerken onder funderingen of vloeren, taluds en oevers. Ratten kunnen ook zorgen voor problemen met gezondheid en hygiëne. Redenen genoeg dus om ze te bestrijden.

RATO vzw voert actieve bestrijding uit op de openbare terreinen in de gemeente. Er wordt gespeurd langs de openbare waterlopen, straatgrachten, containerparken, … naar sporen van muskusratten en bruine ratten. De overgangen van gesloten naar open riool worden extra bewaakt.

De vzw Rato geeft in elk geval ook advies bij de aanpak van het probleem op privaat domein. Heeft u een ratten-probleem, meld dit aan de gemeente, en de gemeente geeft dit door aan de vzw.

Meer informatie over hoe Rato werkt kan u nalezen in de folder.

Bijlagen