RATO vzw

De vereniging Rato beoogt de ontwikkeling van een systematische en gecoördineerde uitvoering van muskusrattenbestrijding en eventueel van andere rhodentia. Dit kan onder meer gebeuren door het ondersteunen en bevorderen van de plaatselijke bestrijding, het uitoefenen en/of coördineren van bestrijdingsacties.

Meer informatie vindt u op de website : https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/overlastsoorten/rattenbestrijding-.html