Zorgraad+

De Zorgraad+ is het advies- en inspraakorgaan betreffende senioren- en welzijnsaangelegenheden.

Meer info

Zie statuten onder Bijlagen.

Contact

Participatie@laarne.be

Samenstelling

  • William Janssens

    Functies

    Voorzitter