Toerismeraad

De Toerismeraad is het advies- en inspraakorgaan betreffende het toeristisch aanbod binnen de gemeente en jumelages in het kader van Europese eenwording.

Meer info

Zie statuten onder Bijlagen.

Contact

partcipatie@laarne.be

Samenstelling

  • Vera Bertin

    Functies

    Voorzitter
  • Eartha Dereuddre

    Functies

    Penningmeester