Cultuurraad

De Cultuurraad is het advies- en inspraakorgaan voor het gemeentelijk vrijetijdsaanbod. Dit omvat het aanbod van de bibliotheek, het gemeenschapscentrum en de Dienst Vrije Tijd en Jeugd (cultuur en erfgoed). Daarnaast adviseert de Cultuurraad over de uitbouw en het beheer van de socio-culturele infrastructuur.

Meer info 

Zie statuten onder Bijlagen.

Contact

participatie@laarne.be

Samenstelling

  • Félix Waldack

    Functies

    Voorzitter
  • Annick De Vylder

    Functies

    Penningmeester