Socio-culturele verenigingsraad

De Socio-culturele raad is het advies- en inspraakorgaan voor het socio-culturele verenigingsleven en het gebruik van de socio-culturele infrastructuur.

Meer info

Zie statuten onder Bijlagen.

Contact

participatie@laarne.be

Samenstelling

  • Vera Bertin

    Functies

    Voorzitter
  • Luc De Wulf

    Functies

    Penningmeester