Toerismeraad

De Toerismeraad is het advies- en inspraakorgaan betreffende het toeristisch aanbod binnen de gemeente en jumelages in het kader van Europese eenwording.

Meer info

Zie statuten onder Bijlagen.

Contact

partcipatie@laarne.be

Samenstelling

 • Vera Bertin

  Contact
  Adres

  Functies

  Voorzitter
 • Eartha Dereuddre

  Contact
  Adres

  Functies

  Penningmeester