Senioren- en Welzijnsraad

De Senioren-en Welzijnsraad is het advies-en inspraakorgaanbetreffende senioren-en welzijnsaangelegenheden.

Meer info

Zie statuten onder Bijlagen.

Contact

Participatie@laarne.be

Samenstelling

  • André De Rycke

    Functies

    Penningmeester
  • William Janssens

    Functies

    Voorzitter