Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme / intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) Schelde-Durme

Regionaal landschap Schelde-Durme onderneemt actie om het landschap, de natuur en het erfgoed in de streek te ondersteunen en te verrijken. Dat doet ze met concrete projecten, waarbij ze zoveel mogelijk mensen betrekt. Van buurtbewoners tot overheden. Rode draad doorheen alle projecten zijn de volgende 4 thema’s: landschap, planten & dieren, educatie en recreatie. Vanuit het Regionaal Landschap Schelde-Durme werd gepolst bij diverse gemeenten van het arrondissement Dendermonde naar de mogelijkheid tot oprichting van een IOED, die evenwel als een autonome intergemeentelijke entiteit zal fungeren.

IOED Schelde-Durme is de regionale onroerend erfgoeddienst voor Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren en Zele. In eerste instantie helpt ze de gemeentebesturen werk te maken van een eigen erfgoedbeleid voor hun bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Maar ook inwoners, verenigingen of kerkbesturen uit de gemeente kunnen terecht bij de IOED voor info- en adviesvragen over hun eigen erfgoedparel. Wil je graag meer te weten komen over de geschiedenis van jouw erfgoed? Of heb je vragen over de wetgeving rond erfgoed? Dan kan je bij de IOED terecht! Wie een verbouwing of opknapbeurt van een erfgoedhuis of - pand op het oog heeft, kan ook aankloppen bij de IOED. Samen met de stedenbouwkundige dienst van jouw gemeenten bekijken we hoe we jouw erfgoed op een respectvolle manier kunnen opwaarderen, met aandacht voor het hedendaagse wooncomfort.
 
Onze vertegenwoordigers:
  • Schepen Frank Janssens
  • Raadslid Koen De Wilde