Alain Verspecht, bezieler en oprichter Een hart voor ALS


Alain was mede-zaakvoerder in een IT-bedrijf toen hij in 2007 de diagnose ALS kreeg: een aandoening van de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenstam, die de spieren in het lichaam aansturen. Intussen is hij rolstoelgebonden. Zelfstandig eten gaat niet meer en Alain heeft ademhalingsondersteuning nodig. Zijn computer bedient hij via kinbesturing.

Alain richtte de vzw ‘Een hart voor ALS’ op om fondsen in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte. Wat ooit startte als een buurtinitiatief leverde op die manier al 825.000 euro op. Om de transparantie extra in de verf te zetten werd in 2021 besloten de vzw stop te zetten en volledig de kar te trekken van het ‘ALS Fonds Alain Verspecht’ aan de KU Leuven. Al die jaren wordt Alain verzorgd en bijgestaan door zijn echtgenote Katrien. Iets waar we op 23 juni 2022 – de Dag van de Mantelzorg – bij stil staan om onze steun uit te spreken aan de vaak onzichtbare en onmisbare krachten van de zorg.

Alain, we zijn fier op u! Voor alles wat je doet en gedaan hebt om ALS onder de aandacht te brengen en voor je fondsenwerving voor onderzoek. Alain, blijf je positieve zelf. Blijf mensen inspireren!


www.kuleuven.be/fondsenwerving/fondsen/geneeskunde/als-fonds-alain-verspecht