Ridders van de Ronde Tafel


Laarne is sinds 2020 een kindvriendelijke gemeente met Ridder Kasper als mascotte. Kinderen of jongeren zijn volwaardige burgers. Daarom is het van belang hen een stem te geven in de gemeente waar ze leven en hen actief te laten deelnemen aan de samenleving.


Sinds het najaar van 2023 zijn er de Ridders van de Ronde Tafel. Enerzijds fungeren ze als een inspraak- en adviesorgaan voor een lokaal kindvriendelijk beleid. Anderzijds vormen ze een referentiegroep waarnaar het bestuur kan
terugkoppelen. Bovendien vervullen de ridders ook een ceremoniële functie tijdens officiële aangelegenheden. De Ridders van de Ronde Tafel zijn een knipoog naar de Ronde Tafel uit de legende van Koning Arthur waar iedereen zetelde als gelijke. Dat is ook zo bij Kaspers ridders. Uit elk vijfde en zesde leerjaar van iedere lokale school is een leerling afgevaardigd.

Het eerste werkingsjaar zit er op voor de ridders. Ze gaven onder meer een naam aan twee trage wegen, vervulden een
ambassadeursrol en lieten hun licht schijnen over heel wat actuele thema’s. De ridders van het vijfde leerjaar (zesde in 2024-2025) blijven ook volgend jaar nog actief. Voor de ridders van het zesde leerjaar zit hun mandaat erop. Zij zullen tijdens het schooljaar 2024-2025 vervangen worden door leerlingen uit het vijfde. Zo is er een fijne wisselwerking tussen ervaren en nieuwe ridders.

Kindvriendelijk Laarne bedankt Ella Piron, Jaden Claeys, Sienna Praet, Maarten Thuysbaert en Siebren Devlaeminck voor hun inzet het afgelopen werkjaar!


Check www.laarne.be/traject-kindvriendelijke-gemeente
Je vindt er ook alle info indien je zelf een ridder wil worden!