Kennisgeving van het ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027.

Het GLB legt het Europese landbouwbeleid vast voor de volgende 7 jaar. Het vorige GLB liep van 2014 tot en met 2020. Het beslissingsproces voor het nieuwe GLB liep vertraging op, waardoor het nieuwe GLB zal starten in 2023 en loopt tot eind 2027. 

De kennisgeving/ontwerp-MER voor het GLB wordt van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021 ter inzage gelegd.

U kan tot en met 29 augustus 2021 uw opmerkingen m.b.t. deze kennisgeving/ontwerp-MER bezorgen:

 • Online via een digitaal inspraakformulier
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0272
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB  in de titel);
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.