Voorschotten op sociale uitkeringen

Wanneer je een aanvraag indient om een sociale uitkering te genieten waar je recht op hebt, kan de behandeling van deze aanvraag veel tijd in beslag nemen. Je zal dus niet van de ene dag op de andere de som geld ontvangen die aan jou verschuldigd is.

Het OCMW kan je een voorschot geven voor de tijd dat de instelling die jouw aanvraag tot sociale uitkering behandelt, een uitspraak doet over jouw dossier. Zo kan je voorzien in jouw behoeften, dankzij de voorlopige financiële steun van het OCMW, zonder de gevolgen te ondergaan van een te lange behandelingstermijn van jouw aanvraag tot sociale uitkering.

Om een voorschot te ontvangen op sociale uitkeringen, moet je een aanvraag indienen bij het OCMW van jouw gemeente.

Voorwaarden

  • Een maatschappelijk werker zal nagaan of u behoeftig bent
  • Recht op een sociale uitkering.

Om een voorschot te ontvangen op sociale uitkeringen door het OCMW, moet je in principe beschikken over een recht op een sociale uitkering.

Het OCMW zal met jou onderzoeken hoe het zit en zal jou helpen om ofwel jouw aanvraag tot sociale uitkering in te dienen bij de bevoegde instelling, ofwel jou in te lichten over de stand van zaken van jouw dossier bij de instelling die dit behandelt.

Procedure

Je kan een afspraak maken bij je vaste maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW.

Je komt langs op een van de vrije zitmomenten als je niet gekend bent bij de sociale dienst of als het langer dan 12 maanden geleden is dat u contact had met uw vaste maatschappelijk werker.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Bewijs dat je uitkering nog niet wordt uitbetaald
  • Overzicht van de inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden van alle gezinsleden