Rooilijnplannen

Een rooilijn bakent de grens af tussen het publieke – en het private domein.

In Laarne werd voor verschillende straten een rooilijnplan opgemaakt.

Sommige rooilijnplannen tekenen achter de rooilijn een tweede lijn in. Pas vanaf de tweede lijn kunnen woningen worden opgericht. De zone tussen twee lijnen wordt ‘achteruitbouwzone’ of ‘zone voor achteruitbouw’, … genoemd.

Deze tweede lijn is eerder uitzonderlijk en valt vooral op bij gewestwegen of belangrijke uitvalswegen.

Is voor jouw straat geen rooilijnplan beschikbaar, dan blijft de ‘Atlas der buurtwegen (1941)’ van toepassing. Hij geeft de breedte aan van het ‘openbare domein’.