Jachtverlof en jachtvergunning

Iedereen die in Vlaanderen met een vuurwapen wil jagen, moet een Vlaams jachtverlof of een Vlaamse jachtvergunning hebben.

 • Het jachtverlof is een persoonlijk document en is geldig voor 1 jachtseizoen.
 • Wie een geldig Vlaams jachtverlof heeft, kan een jachtvergunning aanvragen voor genodigden die niet in het Vlaamse gewest wonen. Die jachtvergunning is een persoonlijk document en is geldig voor vijf vooraf bepaalde dagen in een jachtseizoen.

Voorwaarden

Jachtverlof

 • U moet minstens 18 jaar zijn.
 • U moet geslaagd zijn voor het theoretisch jachtexamen en het praktisch jachtexamen.
 • U moet een aansprakelijkheidsverzekering voor de jacht (jachtverzekering) hebben afgesloten.
 • U mag geen ernstige veroordelingen op uw naam hebben staan.
 • U moet de Vlaamse jachtbelasting en eventueel de provinciale jachtbelasting betalen.

Jachtvergunning

U moet een jachtverlof hebben en ook de Vlaamse jachtbelasting (en eventueel een provinciale jachtbelasting) betalen. U kan dan een jachtvergunning aanvragen voor iemand die u wil uitnodigen voor de jacht.

De persoon die u uitnodigt voor de jacht moet

 • minstens 18 jaar zijn
 • buiten Vlaanderen een jachtverlof hebben
 • fysiek en psychisch in aanmerking komen om te jagen in Vlaanderen.

Procedure

Documenten voor jachtverlof

Om een jachtverlof aan te kunnen vragen, hebt u onderstaande documenten nodig.

 • Getuigschrift van slagen voor theoretisch en praktisch jachtexamen
  of
  • een Vlaams jachtverlof geldig voor het voorgaande jachtseizoen
  • of een Waals of Luxemburgs jachtverlof van het huidige jachtseizoen
  • of een Nederlands jachtakte voor het huidige jachtseizoen.
 • een recente pasfoto (alleen bij papieren aanvraag)
 • uittreksel uit het strafregister of een geldig jachtverlof uit WalloniĆ«, Nederland of Luxemburg
 • attest van medische en psychische geschiktheid. Het attest mag niet ouder zijn dan vier jaar op de eerste dag van het jachtseizoen waarvoor de aanvraag bedoeld is.

 • geldig verzekeringsgetuigschrift

 • (als u niet via het e-loket betaalt) betalingsbewijs. In de provincies West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant moet u ook een provinciale belasting betalen. Voeg daarvan een bewijs van de uitgevoerde betaling bij uw aanvraag. Deze provinciale belasting kunt u niet via het e-loket betalen.

Op de website van het Agentschap voor Natuur & Bos vindt meer details over alle documenten die u nodig hebt om een jachtverlof aan te vragen

Documenten voor jachtvergunning

Om een jachtvergunning aan te kunnen vragen, hebt u de volgende documenten nodig:

 • bewijs van bekwaamheid om te jagen (een kopie van het geldig jachtverlof van het land waar de genodigde woont of verblijft)
 • recente pasfoto van de persoon voor wie de jachtvergunning bestemd is
 • verklaring van degene die het jachtverlof aanvraagt dat de persoon voor wie de jachtvergunning bestemd is, fysiek en psychisch in aanmerking komt om te jagen in Vlaanderen. Ook zijn/haar voorgeschiedenis wordt bekeken (geen ernstige veroordelingen). Deze verklaring is opgenomen in het aanvraagformulier.
 • als de genodigde geen rijksregisternummer heeft, een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs
 • (als u niet via het e-loket betaalt) betalingsbewijs. In de provincies West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant moet u ook een provinciale belasting betalen. Voeg ook daarvan een bewijs van de uitgevoerde betaling bij uw aanvraag.

Op de website van het Agentschap voor Natuur & Bos vindt u meer details over alle documenten die u nodig hebt om een jachtvergunning aan te vragen

Aanvraag indienen

U kunt het jachtverlof of de jachtvergunning op twee manieren aanvragen.

 1. Via het E-loket Fauna en Flora, waar u ook meteen kunt betalen en een bewijs kunt opladen dat u via overschrijving de eventuele provinciebelasting betaald hebt. Aanvragen via het e-loket is alleen mogelijk voor personen met een Belgisch rijksregisternummer.
 2. Bij de dienst jacht van uw provincie per post of per mail. In de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg kan het ook aan het loket. De belasting moet worden betaald via overschrijving en u moet ook een aanvraagformulier invullen

U ontvangt het jachtverlof of de jachtvergunning per post.

Woont u niet in Vlaanderen? Stuur dit formulier aangetekend naar de Vlaamse dienst van de gouverneur van Vlaams-Brabant. Hiervoor wordt geen provincietaks aangerekend.

Jachtverlof verloren of gestolen

voor een duplicaat kan u contact opnemen met de dienst jacht van uw provincie. Woont u niet in Vlaanderen neem dan contact op met de arrondissementscommissaris van de provincie Vlaams-Brabant. Vermeld in uw mail liefst het nummer van uw jachtverlof en uw rijksregisternummer. Het nummer van uw jachtverlof kan u terugvinden op het e-loket.

Kostprijs

Bedrag
 • Een jachtverlof kost 183,78 euro. Een jachtverlof waarmee u alleen op zondag mag jagen, kost 126,02 euro.
 • Een jachtvergunning kost 47,26 euro.

Sommige provincies rekenen ook nog een provinciale belasting aan.

Op de website van Agentschap voor Natuur & Bos vindt u alle details over betaling voor het jachtverlof en betaling voor de jachtvergunning.

Regelgeving

Het Jachtdecreet van 24 juli 1991. Op 25 april 2014 keurde de Vlaamse Regering nieuwe uitvoeringsbesluiten van het jachtdecreet goed. Hierdoor werd de jachtregelgeving sterk vereenvoudigd.