Een arbeidsbeperking laten erkennen bij de VDAB

Bent u werkzoekende, werknemer, zelfstandige of jobstudent? Laat uw beperking door de VDAB erkennen als arbeidsbeperking en vraag het recht op ondersteunende maatregelen aan.

Procedure

U bent werkzoekende

 • Meld uw beperking aan de VDAB
  • online via ‘Mijn Loopbaan’
  • via een bemiddelaar. Neem daarvoor contact op met de VDAB.
 • Verzamel bewijsstukken
  • Vraag aan uw arts om een schriftelijke verklaring waarin hij vermeldt welke aandoening u hebt en wat de prognose is.
  • Maak kopieën van andere bewijsstukken zoals medische attesten, verklaringen van uw school of het CLB, verslagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap… Neem de bewijsstukken mee naar het gesprek.
 • Ga op gesprek met de VDAB

U bent werknemer

U bent zelfstandige of jobstudent

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van VDAB, dan kunt u binnen 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de heroverwegingscommissie. Bezorg in dat geval het formulier ‘Gemotiveerd verzoek heroverweging’ aan de dienst arbeidsbeperking van uw provincie.

Is uw arbeidshandicap erkend? Dan kunt u daadwerkelijk gebruik maken van de ondersteunende maatregelen voor wie een arbeidsbeperking heeft.