Inschakelingsuitkering voor werkzoekende schoolverlaters

Jongeren die hun studies beëindigd of stopgezet hebben, moeten een beroepsinschakelingstijd (‘wachttijd’) van 12 maanden doorlopen. Als ze daarna nog werkzoekend zijn, hebben ze onder bepaalde voorwaarden recht op de forfaitaire inschakelingsuitkering.

Voorwaarden

U hebt recht op een inschakelingsuitkering als u:

  • tussen 18 en 25 jaar bent op het moment dat u uw inschakelingsuitkering aanvraagt.
  • tijdens uw beroepsinschakelingstijd twee positieve evaluaties van VDAB hebt gekregen.
  • een studie of opleiding hebt gevolgd die recht geeft op een uitkering. Het is niet nodig dat u uw diploma behaalde, tenzij u jonger bent dan 21 jaar als uw inschakelingsuitkering aanvraagt: dan is het wel nodig.

Procedure

In de zesde en elfde maand van uw beroepsinschakelingstijd beoordeelt of u voldoende inspanningen doet om werk te vinden. Is dit het geval dan krijgt u voor elke beoordeling een positieve evaluatie.

Als u van VDAB twee positieve evaluaties hebt gekregen, krijgt u kort voor het einde van uw beroepsinschakelingstijd een inschakelingsattest. Daarmee kunt u naar uw uitbetalinginstelling stappen om een inschakelingsuitkering aan te vragen.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag van de uitkering hangt af van uw leeftijd en uw gezinssituatie. Het recht op inschakelingsuitkering is beperkt in de tijd.