Schade melden bij het Rampenfonds

Als u schade hebt geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel, dan kunt u dat uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel melden bij het Vlaams Rampenfonds. Dat is niet hetzelfde als een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dat kan pas als het Vlaams Rampenfonds de ramp erkent.

Schade melden om het schadelijk weersfenomeen te laten erkennen als ramp

  • Meld de schade uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel bij het Vlaams Rampenfonds.
  • Het Vlaams Rampenfonds verzamelt de schademeldingen.
  • Na de einddatum om de schade te melden start het Vlaams Rampenfonds een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen.

Deze schademelding is geen aanvraag om een vergoeding vanwege het Vlaams Rampenfonds te krijgen. Een aanvraagdossier kan pas ingediend worden na een eventuele erkenning als ramp.

Hoe schade melden?

Dit kan u via het online loket melden, of op papier .

Meer informatie vindt u hier.

Regelgeving

Decreet houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest