Individuele Beroepsopleiding (IBO) voor werkzoekenden

De Individuele BeroepsOpleiding (IBO) is een opleidingsmaatregel die het voor werkgevers aantrekkelijker maakt om een werkzoekende aan te werven. Werkzoekenden die niet genoeg ervaring en competenties hebben, kunnen via een IBO-contract aan de slag bij een werkgever. Dat houdt in dat ze gedurende 1 tot en met 6 maanden een opleiding volgen op de werkvloer.

Voorwaarden

Voordelen

De Individuele Beroepsopleidingen zijn aantrekkelijk voor zowel de werknemer als de werkgever.

De werknemer:

 • kan aan de slag in een bedrijf, ook al heeft hij geen ervaring
 • krijgt tijdens de IBO een uitkering en een IBO-premie
 • leert de kneepjes van het vak en doet de nodige ervaring op.
 • krijgt een contract van bepaalde of onbepaalde duur in het bedrijf als hij de IBO succesvol afrondt.

De werkgever:

 • kan een werknemer op de eigen werkvloer opleiden
 • krijgt voor die begeleiding ondersteuning van de VDAB
 • heeft maar beperkte administratieve verplichtingen
 • bespaart fors op de loonkosten tijdens de opleiding
 • heeft een goede oplossing voor vacatures waarvoor hij geen geschikte kandidaat vindt.

Voorwaarden voor de werknemer

De werknemer:

 • is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB.
 • heeft zijn vorige baan niet opgezegd om een IBO te kunnen starten.
 • heeft nog niet voor het bedrijf gewerkt waar hij een IBO wil starten (tenzij als jobstudent of een korte periode als uitzendkracht).

Op zijn website zet de VDAB zet de VDAB een hoop veelgestelde vragen over de IBO op een rijtje:

Procedure

De IBO wordt vastgelegd in een opleidingscontract. Dat contract wordt ondertekend door de 3 partijen:

 • de cursist
 • het bedrijf
 • de VDAB.

Bij de overeenkomst hoort een opleidingsplan. Dat plan geeft duidelijk aan welke competenties tijdens de IBO zullen worden ontwikkeld en hoe de verdere begeleiding door het bedrijf en de VDAB zal gebeuren.

Werknemer

Als u als werknemer met een IBO aan de slag wilt, geeft u dat aan in uw cv. U verklaart dat u in aanmerking komt voor een IBO.

Ook werkzoekenden en werkgevers uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kunnen een IBO genieten als de taal van de opleiding het Nederlands is. Zo niet is Actiris bevoegd.

Werkgever

Als werkgever kunt u:

 • zelf een kandidaat zoeken
 • aan de VDAB vragen om een kandidaat voor u te zoeken. Als u uw vacature ingeeft in Mijn VDAB, geet u te kennen dat u openstaat voor een IBO.

Als u een kandidaat gevonden hebt, vraagt u de IBO via Mijn VDAB (handleiding via link) of via het VDAB-kantoor in uw buurt.

Uw medewerker heeft tijdens z'n opleiding geen recht op vakantiegeld, een eindejaarspremie en gewaarborgd loon bij ziekte. De periode van z'n opleiding wordt namelijk gelijkgesteld met een werkloosheidsperiode.

Kostprijs

Werknemer

Tijdens de opleiding wordt uw werkloosheidsuitkering aangevuld met een productiviteitspremie van de VDAB, waardoor het normale loon in de functie benaderd wordt. De hoogte van die premie is afhankelijk van uw uitkering en het loon dat u zult verdienen als uw werkgever u in dienst neemt na de opleiding.

Werkgever

Tijdens de IBO betaalt u de werknemer geen loon of RSZ. U betaalt alleen een vaste premie aan de VDAB. De hoogte van die premie is gebaseerd op het loon dat uw medewerker zal krijgen als u hem aanwerft.