Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een premie voor een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven. De VOP is bedoeld als compensatie voor de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de arbeidshandicap met zich meebrengt. Op die manier wil de Vlaamse overheid het voor werkgevers aantrekkelijker maken om personen met een arbeidshandicap in dienst te nemen of te houden.

Voorwaarden

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) beslist of de aandoening van de werknemer erkend wordt als arbeidshandicap of niet en of hij of zij voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de VOP.

Op de website van het departement WSE leest u welke categorieën van werkgevers een VOP kunnen aanvragen.

Ook zelfstandigen (in hoofdberoep en in bijberoep) kunnen een VOP aanvragen.

Procedure

Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) is bevoegd voor de behandeling van

  • nieuwe aanvragen van werkgevers voor een VOP
  • aanvragen voor verlengingen of verhogingen van bestaande dossiers.

Als werkgever mag u een VOP aanvragen voor al uw werknemers die een arbeidshandicap hebben die door de VDAB erkend is.

U dient uw aanvraag uitsluitend in via het e-loket (klik bovenaan rechts op de link naar het loket). Uiterlijk dertig dagen na de ontvankelijk verklaarde aanvraag brengt het departement de werkgever op de hoogte van zijn beslissing.

Kostprijs

Als werkgever krijgt u gedurende vijf jaar om de drie maanden een premie. Daarna kunt u een verlenging aanvragen.

Op de website leest u hoe het bedrag van de VOP wordt bepaald.