Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Niet-Belgen die in ons land aankomen, kunnen hier asiel aanvragen. Maar niet iedereen wordt als vluchteling erkend. Eerst moet de asielzoeker een onderzoek doorlopen. Tijdens dat onderzoek heeft een asielzoeker recht op materiële hulp in de hem toegewezen opvangplaats. Die toewijzing gebeurt door Fedasil. OCMW Laarne heeft hiertoe met Fedasil een conventie afgesloten en biedt kwalitatieve opvang aan personen tijdens hun asielprocedure.

Asielzoekers zijn niet verplicht om in het aan hen toegewezen opvangcentrum te verblijven, maar de meesten kiezen voor die oplossing. Asielzoekers die niet verblijven in een opvangstructuur, ontvangen geen materiële steun. Ze behouden wel het recht op medische hulp. De opvang van asielzoekers gebeurt zowel in collectieve centra als in individuele woningen. De opvangstructuren van Fedasil en haar partners, waaronder de OCMW's, vormen een netwerk van in totaal meer dan 16 000 opvangplaatsen.

Het OCMW organiseert lokale opvanginitiatieven (LOI) voor asielzoekers. Een LOI is meestal een gemeubelde woning met de nodige faciliteiten, zodat de asielzoekers zelf kunnen zorgen voor hun dagelijkse basisbehoeften. Het OCMW zorgt ook voor sociale en medische begeleiding van de LOI-bewoners.

OCMW Laarne vangt in opdracht van de federale overheid ook asielzoekers op: OCMW Laarne heeft hiertoe met Fedasil een conventie afgesloten en biedt kwalitatieve opvang aan personen tijdens hun asielprocedure. Het Lokaal Opvanginitiatief ( LOI ) Laarne beschikt over 17 effectieve opvangplaatsen.

Voorwaarden

Enkel asielzoekers voor wie de procedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven.

Procedure

Als verzoeker kunt u zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als er een definitieve beslissing is genomen in het asieldossier, betekent dit in de meeste gevallen het einde van het recht op opvang voor de asielzoeker. Na een positieve beslissing krijgt de vluchteling een verblijfsvergunning en moet hij op zoek naar een eigen woning. Wie een negatieve beslissing krijgt, moet het grondgebied verlaten.

Voor wie

Asielzoekers die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden.