Thuiszorg - Oppasdienst

Een mantelzorger heeft af en toe behoefte aan ademruimte of kan soms tijdelijk de zorg niet opnemen. Een oppasdienst kan dan een oplossing bieden. Ook als u alleen thuis woont en u niet altijd kunt rekenen op hulp van familie of vrienden, dan kunt u een beroep doen op een oppas.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een oppasdienst bent u:

  • bejaard en/of zorgbehoevend (ook personen met dementie)
  • chronisch ziek
  • terminaal ziek
  • mindervalide
  • ouder met een ernstig ziek of gehandicapt kind.