Risicogronden

Maak een afspraak

Een risicogrond is een grond waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd. Gezien het verhoogd risico op bodemverontreiniging is een bodemonderzoek nodig. Zo kunnen ernstig verontreinigde gronden tijdig worden opgespoord en aangepakt.

Voorwaarden

Een risicogrond is een grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was. Risico- inrichtingen zijn fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden.

Procedure

Er is een bodemonderzoeksplicht bij risicogronden. Er is een bodemonderzoek vereist, bij overdracht, sluiting, faillissement en binnenkort éénmalig voor historische activiteiten. Afhankelijk van de soort risico-inrichting kan ook periodiek om de twintig jaar of om de tien jaar of voor de aanvraag van de vergunning een bodemonderzoek vereist zijn.  Deze laatste zijn de situatierapporten.

De gronden die reeds onderzocht zijn, zijn raadpleegbeer via het geoloket van bodemdossierinformatie.

Uitzonderingen

Wenst u een afspraak voor de schrapping van een risicogrond? Klik op de knop bovenaan de pagina om een afspraak in te plannen.

Regelgeving

  • Bodemdecreet: artikel 2,13°, 2,14° en 6  
  • VLAREBO: artikel 21 en bijlage I (lijst van risico-inrichtingen waarvan de exploitatie is aangevat voor 1 juni 2015)
  • VLAREM II: bijlage 1 (indelingslijst)