Grondwaterwinningen

Het boren van grondwaterwinningsputten en de grondwaterwinning valt onder de Vlarem-wetgeving:

  • tot 500 m3/jaar (klasse 3): melding aan het College van Burgemeester en Schepenen,
  • 500m- 30 000m3/jaar (klasse 2): vergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen,
  • > 30 000m3/jaar (klasse 1): vergunning aanvragen bij de Bestendige Deputatie

Tips vind je onder andere op www.waterloketvlaanderen.be.

Controle putwater

De Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Zorg en Gezondheid testen de kwaliteit van je putwater gratis op twee voorwaarden:

  • je gebruikt het voor menselijke consumptie,
  • je kunt je niet aansluiten op het waterleidingsnet,