Subsidie kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen werden in de landbouw doelbewust aangelegd met een bepaalde functie, vb. als veekering of windscherm (haag), als bron van gerief- en brandhout (houtkant) of als veedrinkplaats (poel).

De economische functie is nu vaak verdwenen. Maar kleine landschapselementen zijn nog steeds belangrijk. Voor dieren en planten zijn het verbindingswegen tussen grotere gebieden natuur.

Een afwisseling van landschapselementen maakt een landschap aantrekkelijk en nodigt gemakkelijker uit om te wandelen en te fietsen.

Om deze kleine landschapselementen te bewaren, kan je een subsidie aanvragen.

Het gaat om:

  • aanplant en onderhoud van houtkanten, hagen, bomenrijen
  • aanleg en onderhoud van veedrinkpoelen of amfibieĆ«npoelen