Woonplan

Recht op wonen is één van 65 grondrechten die worden benoemd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Ook vandaag de dag dient er nog steeds bovenlokaal en lokaal gewerkt te worden aan dat recht op wonen voor elke burger.

Wonen is geen op zichzelfstaand feit, het is onlosmakelijk verbonden met thema’s als omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), duurzaamheid, kwaliteit, ruimere woonomgeving,…


Binnen de intergemeentelijke samenwerking Woonplus – tussen de lokale besturen van Laarne, Wetteren en Wichelen - werd een woonplan en omvangrijke omgevingsanalyse opgemaakt.

Het woonplan en de omgevingsanalyse geven een inzicht in wat er nu reeds is op vlak van wonen (in ruimere zin), welke vragen er leven bij beleid en bevolking en tonen aan de hand van concrete doelstellingen en acties aan hoe we wonen nu en in de toekomst willen aanpakken.

Hier kunt u het woonplan en de omgevingsanalyse bij het woonplan raadplegen.