Privaat huren

Maak een afspraak

Ook in Laarne worden er woningen en appartementen aangeboden via de private markt. Enerzijds verhuren eigenaars rechtstreeks, in andere gevallen gebeurt dit via een immokantoor.


Als basis bij verhuur is de federale woninghuurwet (voor huurovereenkomsten gesloten voor 1 januari 2019) of het Vlaamse woninghuurdecreet (voor huurovereenkomsten gesloten vanaf 01 januari 2019) van kracht.


Als een woning/appartement te huur staat (raamaffiche, krant, zoekertjessite,…) is het verplicht om de huurprijs en de eventuele kosten te vermelden. Bij niet naleven van deze verplichting wordt een GAS-boete (gemeentelijk administratieve sanctie) uitgesproken.
Huren is een vrij uitgebreide en complexe materie. Op deze pagina proberen we de belangrijkste zaken rond privaat huren overzichtelijk weer te geven zonder volledig te kunnen / willen zijn.

Huurcontract algemeen

Om een woning/appartement te huren sluit je schriftelijk een huurcontract af en wordt er een uitvoerige plaatsbeschrijving opgemaakt. Bijkomend worden er afspraken gemaakt rond het betalen van de huurwaarborg. Er zijn verschillende mogelijkheden om in die huurwaarborg te voorzien oa. via een geïndividualiseerde rekening, zakelijke zekerheidsstelling, bankwaarborg via het OCMW, borgstelling of een huurwaarborglening.

Het is sowieso verplicht om het huurcontract en alle bijlagen (oa. plaatsbeschrijving) te laten registreren. Dit kan persoonlijk tijdens de openingsuren bij het Kantoor van rechtszekerheid of online via MyRent. De verplichting tot registratie valt ten laste van de verhuurder. Dit dient binnen de 2 maand na de ondertekening van huurcontract.

Op de verjaardag van je huurcontract kan een indexaanpassing worden gevraagd (dit gebeurt dus niet automatisch) door de verhuurder. Wil je narekenen of dit correct werd toegepast dan kan je dit via de huurcalculator.

Een verdeling van de kosten en lasten die ten laste vallen van de huurder of verhuurder vind je hier.

Premies en tussenkomsten als huurder

Als je een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe woning dan kun je mogelijk in aanmerking komen huursubsidie en/of installatiepremie.

Indien je privaat huurt, en je ondertussen ook al 4 jaar op de wachtlijst tot het bekomen van een sociale huurwoning staat en je aan de voorwaarden voldoet dan krijg je via de Vlaamse Overheid een huurpremie.

In bepaalde gevallen kun je ook als huurder genieten van een mindering onroerende voorheffing. De vermindering wordt dan toegestaan aan de eigenaar-verhuurder en verrekend in het voordeel van de huurder.

Woningkwaliteit

De woning / het appartement dat je huurt moet je als huurder bewonen als een goede huisvader. Daarnaast staat dat het pand op zich moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in de Vlaamse Codex Wonen 2021. Is dit niet zo dan kan er, indien de eigenaar verhuurder niet over de brug komt, een procedure rond woningkwaliteit worden aangevraagd bij het Lokaal Bestuur Laarne.

Een overzicht rond herstellingen die ten laste vallen van de huurder of verhuurder vind je hier.

Advies en ondersteuning

Wie als huurder het bos door de bomen niet ziet kan met eenvoudige vragen terecht bij de lokale woondienst. Voor meer complexe vragen wordt er doorverwezen naar de Huurdersbond.

De Orde van Advocaten en OCMW’s van de regio Dendermonde hebben een netwerk van spreekuren opgezet waarbij je gratis juridisch advies kan krijgen. De zitdagen staan open voor iedereen – huurders en verhuurders. Afspraken voor zo’n zitdag dienen vooraf te worden gemaakt met de sociale dienst van het OCMW Laarne.