Premie palliatieve zorg

Palliatieve zorgen worden toegediend aan mensen die ongeneeslijk ziek en stervende zijn. Sommige van deze mensen kiezen er bewust voor om thuis bij hun gezin te sterven. De premie voor palliatieve zorg is een tussenkomst in de geneeskundige verzorging, verzorgings- en hulpmiddelen.

Deze premie bedraagt 250 euro en wordt maximaal 2 maal toegekend, telkens nadat de palliatieve thuiszorgpremie vanuit het ziekenfonds werd uitbetaald.

Voorwaarden

U kan de gemeentelijke premie enkel krijgen als u ook de premie voor palliatieve thuiszorg van het RIZIV ontvangt. U bewijst dit met een attest dat u aanvraagt bij het ziekenfonds waarbij de palliatieve patiënt aangesloten is. Op het attest staan zeker volgende gegevens vermeld:

  • de naam en het adres van de patiënt
  • de bevestiging dat de patiënt al een premie voor palliatieve thuiszorg heeft gekregen van het RIZIV
  • het aantal keren dat de premie is uitbetaald
  • de periode(s) waarvoor de patiënt die heeft ontvangen.  

Toekenningsvoorwaarden gemeentelijke premie

  • voorlegging attest ziekenfonds
  • ingevuld aanvraagformulier (zie onderaan de pagina)
  • kopie identiteitskaart ongeneeslijk zieke patiënt
  • kopie bankkaart ongeneeslijk zieke patiënt

Procedure

Aanvragen kunnen online worden ingediend of na afspraak via de sociale dienst van het OCMW.

De aanvraagprocedure staat beschreven in het reglement, bijgevoegd onderaan deze pagina.