Polder van Belham

De Polder van Belham staat in voor het onderhoud en beheer van de geklasseerde onbevaarbare waterlopen van 3de categorie, de provincie voor deze van 2de categorie.