PFAS - Actuele no regret-zones

OVAM heeft de risicosites betreffende PFAS-verontreiniging geïnventariseerd. Er is een interactieve kaart beschikbaar gesteld met een duidelijk overzicht per gemeente.

Raadpleeg hier de interactieve kaart

De kaart geeft een actueel beeld van alle sites in Vlaanderen die momenteel worden behandeld met betrekking tot PFAS-vervuiling – zowel sites waar al verkennende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd, als sites waar dat onderzoek nog wordt gepland.

De meeste sites hebben te maken met een historische brandweeractiviteit: bestaande en voormalige oefenterreinen van de brandweer of bedrijfsbrandweer, of locaties waar een felle brand werd geblust. Daarnaast telt Vlaanderen heel wat plaatsen met een industriële activiteit met mogelijk gebruik van PFAS. 

Voor Laarne zijn er twee gele zones, die werden aangeduid omwille van een industriële brand in het verleden:

  • Microfibres-site te Lange Meire 56: Op deze site van de voormalige textielfabriek, woedde in 2019 een zware industriële brand. Het is mogelijk dat er bij het blussen PFAS-houdend blusschuim werd gebruikt, al staat dat niet vast.

    Vanaf het najaar van 2022 of het voorjaar van 2023 zal een meer doorgedreven verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd in opdracht van de projectontwikkelaar van de site, in het kader van de toekomstige ontwikkelingen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal een gepast bodemsaneringstraject worden opgesteld en uitgevoerd. Dit saneringstraject zal zich richten op activiteiten van de voormalige textielfabriek en zal dus veel breder zijn dan louter ‘PFAS’.

    In juli werden reeds enkele bodemstalen genomen. De pas verkregen resultaten tonen aan dat concentraties aan ‘perfluorverbindingen’ zijn vastgesteld, maar dat deze de voorgestelde bodemsaneringsnorm niet overschrijden.

    In augustus worden grondwaterstalen genomen. De volledige resultaten van het gemeentelijke onderzoek verwachten we eind augustus.
  • Bonimex-site te Leeweg: Het vleesverwerkende bedrijf brandde af in 2012. In juli worden, o.l.v. OVAM, veldwerk en bodem- en grondwaterstalen uitgevoerd. De resultaten worden eind oktober 2022 verwacht.

Er is ook een groene zone:

  • Voormalig tuinbedrijf Coppens, Brugstraat 57: hier zijn geen maatregelen van kracht. Laarne had deze locatie uit voorzorg doorgegeven aan OVAM, maar er werd geen PFAS-houdend blusschuim gebruikt op deze site.

No regret-maatregelen zijn voorzichtigheidsmaatregelen die worden aanbevolen rond een problematiek waarover nog geen volledige wetenschappelijke kennis aanwezig is. De vertaling komt letterlijk uit het Engels: ‘geen spijt-maatregelen’ of maatregelen waarvan we later waarschijnlijk geen spijt zullen hebben. Voor PFAS zijn het maatregelen die helpen om onze blootstelling aan PFAS te beperken en om opstapeling en belasting in ons lichaam te voorkomen.