Natuureducatief Centrum Kalkense Meersen

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober 2020 kwamen in totaal vijf groepen van maximaal zes personen coronaveilig samen om te brainstormen over de buitenruimte van het toekomstige natuureducatief centrum.

Plano Architecten leidde in opdracht van het Lokaal Bestuur Laarne en ontwerpbureau Nero de verschillende sessies. De deelnemers kregen als voorbereiding de plannen voor het gebouw van het natuureducatief centrum en de ruimere context mee. De indeling en de functies van het gebouw zijn immers al vastgelegd en verfijnd. Voor de buitenruimte is dit nog niet het geval. Hiervoor rekenen het bestuur en de ontwerper op ideeën van burgers. De deelnemers brachten daarom als start van de brainstorm een bezoek aan de oude Nezosite in de Hooistraat (Kalken) waar tegen 2022 het natuureducatief centrum zal komen. Zo hadden ze een goed zicht op de beschikbare ruimte en de locatie aan de rand van de Kalkense Meersen.

De verschillende brainstormsessies leverden een aantal duidelijke inzichten op: 

  • De site moet voor alle leeftijden aantrekkelijk zijn en inzetten zowel op leren als beleven en spelen.
  • De site moet een natuureducatieve voorbeeldfunctie vervullen. Dat mag ook experimenteel als proeftuin of ‘labo’.
  • De Kalkense Meersen als beschermd natuurgebied is het uitgangspunt. De site moet zich aan die landschappelijke context aanpassen, eerder dan te mikken op toerisme of recreatie.
  • Duurzaamheid moet op verschillende vlakken doorgevoerd worden: niet alleen op het vlak van energie, waterbeheer of materialen, maar ook wat betreft het onderhoud of beheer.

Voor de ontwikkeling van de buitenruimte van het natuureducatief centrum kan het Lokaal Bestuur Laarne rekenen op financiële middelen via PlattelandPlus. 

 

Gerelateerde onderwerpen