Participatie

Een lokaal bestuur is (decretaal) verplicht een lokaal participatiebeleid te voeren op maat van de gemeente rekening houdend met de sectorale wetten en decreten. Lokale besturen zijn wel vrij in de invulling van dat beleid. Om hiervoor toch een vast kader te hebben, werkte het Lokaal Bestuur Laarne een participatiereglement uit.

Burgers krijgen een steeds belangrijker rol toebedeeld. Ze worden niet enkel meer geïnformeerd of geraadpleegd. In de nieuwe participatiecultuur levert de burger ook zelf ideeën aan. Samen met het lokaal bestuur ontwikkelt de burger plannen rond beleidsprioriteiten die ook uitgevoerd worden.

Inwoners van Laarne kunnen voor alles rond participatie terecht op volgend mailadres: participatie@laarne.be