Paarden in het landschap

De laatste 20 tot 30 jaar is het aantal paarden, paardenweides en paardenhouderijen sterk toegenomen in Vlaanderen. Ook in Laarne is de ‘verpaarding’ van het landschap een duidelijk zichtbaar fenomeen geworden.

Vaak wordt verpaarding geassocieerd met versnippering van de open ruimte, verarming en verrommeling van het landschap en een achter- uitgang van de natuur- en omgevingskwaliteit. Nochtans hoeft dit niet zo te zijn: ‘verpaarding’ kan ook opportuniteiten bieden om te werken aan een aantrekkelijk landschap, waarin paardenhouders ook ‘landschapsbouwers’ zijn. Als gebruikers van het buitengebied bieden paardenhouders namelijk heel wat kansen aan om de biodiversiteit te verhogen, de bodemstructuur en waterhuishouding te verbeteren en waardevolle landschappen te vrijwaren, herstellen en ontwikkelen, mits een goede landschappelijke inpassing met aandacht voor biodiversiteit én een actieve sturing door het beleid.  

Via het plattelandsontwikkelingsproject ‘Paard in het Landschap’ willen de Oost- Vlaamse regionale landschappen de paardenhouders betrekken om mee te bouwen aan een aantrekkelijk en biodivers landschap. Dit gebeurt door hen te informeren, praktisch advies, tips en begeleiding op maat aan te bieden, te inspireren en sensibiliseren door middel van het tonen van goede praktijkvoorbeelden.

Je vind de begeleidende brochure boordevol tips en voorbeelden als download op deze webpagina.