Overzicht hulplijnen

 •     Politie: 101
 •     Ambulance en brandweer: 112
 •     Niet-dringende interventies van de brandweer bij extreem weer: 1722 (betalend en bij extreem weer)
 •     Europees noodnummer: 112
 •     Antigifcentrum: 070 245 245
 •     Rode Kruis Vlaanderen: 105
 •     Child Focus: 116 000
 •     Vertrouwenscentrum Kindermishandeling: 1712
 •     Hulplijn voor geweld en misbruik: 1712
 •     Awel, hulplijn voor kinderen en jongeren: 102
 •     Teleonthaal: 106
 •     Zelfmoordlijn: 1813 (of 02 649 95 55)