Overlevingspensioen

Maak een afspraak

Heb je specifieke dossiergerelateerde vragen over jouw pensioen? Wend je dan tot de pensioendienst zelf. De tussenkomst van de gemeente is namelijk enkel beperkt tot het aanvragen van het pensioen.

Een overlevingspensioen is een pensioen voor de nabestaanden na een overlijden. Het maakt niet uit of de overledene al gepensioneerd was of niet. Het overlevingspensioen wordt ook wel weduwepensioen of weduwnaarspensioen genoemd.

Voorwaarden

Op de website van de Federale Pensioendienst vindt u de voorwaarden om recht te hebben om een overlevingspensioen voor verschillende groepen:

  • de huwelijkspartner van een werknemer of ambtenaar
  • de ex-huwelijkspartner van een ambtenaar
  • de wezen van een ambtenaar.

Zelfstandigen kunnen terecht bij het RSVZ.

Procedure

De procedure hangt af van het pensioenstelsel waaronder de overledene viel.

Niet-ambtenaren

Om een overlevingspensioen te krijgen, moet u een aanvraag indienen bij uw gemeentebestuur, bij de bevoegde pensioeninstelling of online bij mypension.be.

De aanvraag hiervoor moet binnen de 12 maanden na het overlijden worden ingediend.

Ambtenaren

Indien uw echtgenoot of echtgenote overleden is in actieve dienst, dan vraagt u het overlevingspensioen aan via de laatste werkgever in de overheidssector of rechtstreeks via de Federale Pensioendienst (FPD).

Indien uw echtgenoot of echtgenote al gepensioneerd was en het rustpensioen beheerd werd door de Federale Pensioendienst (FPD), dan wordt het dossier van het overlevingspensioen op naam van de langstlevende echtgenoot geopend.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart met pincode
  • Rekeningnummer