Overlast vliegen regio Veldmeers – Rechter willigt milieustakingvordering in en beveelt afvoer van afval

De problematiek van de overlast door vliegen in de ruime omgeving van Veldmeers is wel bekend.

Nadat vorig jaar reeds op verzoek van de gemeente een procedure werd opgestart om de vergunningen van de firma’s Algrobo-Reparal te schorsen of op te heffen, heeft de gemeente in maart van dit jaar de alarmbel geluid over een toen nog nakend probleem van hinder door vliegen veroorzaakt door de opslag van afval op de site van deze bedrijven.

De gemeente heeft toen alle denkbare administratieve procedures gevoerd en hogere overheden aangesproken. Telkens kreeg de gemeente te horen dat ze het bij het rechte eind had. Maar de situatie op het terrein bleef hetzelfde, ook na meerdere beloftes van de bewuste bedrijven om het afval af te voeren. Bovendien veroorzaakte het warme weer de gevreesde vliegenoverlast.

Opnieuw heeft de gemeente niet stilgezeten maar heeft zij een eerder uitzonderlijke procedure opgestart met name een milieustakingsvordering, niet alleen tegen de firma’s maar ook tegen de fysieke personen en de holding die er achter schuilen.

In totaal werden aldus 5 partijen gedagvaard. Deze werden vandaag (25 mei 2022) veroordeeld door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zetelend zoals in kort geding.

Deze 5 partijen werden veroordeeld om binnen een termijn van dertien werkdagen (met inbegrip van zaterdagen) na betekening van het vonnis over te gaan tot de afvoer van de afvalbergen naar erkende verwerkers en dit op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging. Bovendien wordt de gemeente, in het geval de veroordeling niet vrijwillig wordt uitgevoerd, gemachtigd om over te gaan tot ambtshalve uitvoering op kosten van deze 5 partijen en heeft de gemeente in dat kader recht op een provisie van 300.000 euro tot dekking van de kosten.

Ondertussen zou er reeds een deel van de afvalberg afgevoerd zijn. Dit belet niet dat de gemeente onmiddellijk na kennisname van het vonnis instructie heeft gegeven aan de gerechtsdeurwaarder om het vonnis te laten betekenen en de termijn te laten ingaan.

De gemeente hoopt dat de situatie ter plaatse nu snel opgelost wordt en de inwoners kunnen genieten van een zomer zonder Corona of vliegen.

Gepubliceerd opwoensdag 25 mei 2022 om 18:00