Opvang van zorgbehoevende kinderen

Wat

De dienst voor onthaalouders, erkend door Kind en Gezin, werkt samen met onthaalouders in Laarne en Kalken die hoofdzakelijk kinderen opvangen tussen 0 en 3 jaar. De onthaalouders aangesloten bij de dienst, bieden een kleinschalige opvang waar huiselijke sfeer en individuele benadering van het kind centraal staan.

Sommige kinderen hebben echter nood aan meer zorgen : extra verzorging, extra hulp bij het eetmoment, … Een aantal onthaalouders wil, in de mate van het mogelijke,  graag deze extra zorgen bieden. De dienstverantwoordelijken zoeken samen met de ouders naar een gepaste oplossing. Indien onze dienst die niet kan bieden, kijken wij graag uit naar alternatieven.

Wie

Kinderen van 0 tot 3 jaar die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.

Werking

Enkel kinderen die ingeschreven zijn via de dienst, kunnen door de onthaalouders opgevangen worden. De onthaalouders worden door de dienstverantwoordelijken begeleid en krijgen op regelmatige basis vorming aangeboden. Ook ouders kunnen bij de dienst terecht met vragen.

Tussen de ouders, onthaalouder en de dienst worden afspraken gemaakt, rekening houdend met het reglement.

De kostprijs is afhankelijk van het belastbaar jaarinkomen van het gezin en het aantal kinderen ten laste.

De kosten voor kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar tot de leeftijd van 12 jaar.

Sociaal tarief is mogelijk.

Links

www.kindengezin.be