Opportuniteitsadvies bij vergunning

Wat

Het lokaal bestuur heeft een uitgebreide rol in het kader van de vergunningsaanvraag van een organisator van kinderopvang.
Een organisator is sinds 1 januari 2022 verplicht door Agentschap Opgroeien om opportuniteitsadvies aan te vragen bij het lokaal bestuur voor:

  • de opstart van een groepsopvang (niet voor gezinsopvang)
  • de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente
  • een aanzienlijke uitbreiding (meer dan 8 plaatsen) van een locatie  

De verplichting geldt dus niet voor een uitbreiding tot 8 plaatsen.

Laarne werkte een reglement en procedure uit om het opportuniteitsadvies te verlenen.

Criteria

Laarne verleent positief advies als er aan volgende criteria voldaan zijn:

Criterium 1 – Samenwerking en betrokkenheid met het lokaal bestuur

Criterium 1.1: Kennismaking met de dienst DOG

Iedereen die interesse heeft om een opvanglocatie op te starten (of overnemen) dient een kennismakingsgesprek te hebben met de dienst DOG.

Criterium 1.2: Deelname aan het LOK (AG)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is het advies  - en inspraakorgaan betreffende kinderopvang binnen de gemeente.

Criterium 2 – Pre – advies door dienst R.O.

In principe dient er voor iedere opvanglocatie met meer dan 9 plaatsen een vergunning opgemaakt te worden: ofwel door fysieke wijzigingen aan het gebouw (verbouwing, …) als een bestemmingswijziging (vb. van woongelegenheid naar groepsopvang). Dit principe telt niet voor een onthaalouder die thuis alleen kinderen opvangt (altijd minder dan 9 dus niet verplicht voor opportuniteitsadvies).

Je kan hiervoor het document Pre-advies Omgeving nalezen. Dit document vind je onderaan deze pagina.

Criterium 3 – Aansluiting bij het Lokaal Loket Kinderopvang

Binnen de intergemeentelijke samenwerking Huis van het Kind Laarne – Wetteren – Wichelen werd een Lokaal Loket Kinderopvang opgericht. Dit loket heeft tot doel om de opvangvra(a)g(en) van ouders optimaal te matchen met het opvangaanbod die voldoet aan de eisen van de ouders.

Je kan alles in detail nog eens nalezen in het gemeentelijk reglement onderaan deze pagina.

Procedure

Het opportuniteitsadvies aanvragen kan via volgende procedure:

1. Kennismakingsgesprek met de dienst DOG.

Dit wordt aangevraagd via brief, mail of telefoon naar de dienst DOG

Het kennismakingsgesprek is een criterium voor de aanvraag van het opportuniteitsadvies.

2. De organisator vraagt het opportuniteitsadvies schriftelijk aan (per brief of e-mail) bij de dienst DOG. Hiervoor wordt het aanvraagformulier van Departement Opgroeien (Kind en Gezin) gebruikt. Dit document vind je onderaan deze pagina. Vanaf dan start de termijn van 30 dagen. De dienst DOG stuurt binnen de 3 werkdagen een ontvangstmelding naar de organisator.

3. Het clusterhoofd Mens en Welzijn formuleert het opportuniteitsadvies op basis van de criteria binnen een termijn van 15 dagen.

4. Het clusterhoofd legt dit advies voor aan de leden van de Raad van Bestuur van het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang). Indien er binnen de doorlooptijd van deze procedure geen fysiek overleg plaats vindt wordt dit advies via e-mail voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur van het LOK. Deze leden hebben een termijn van 5 dagen om eventuele bezwaren te formuleren.

5. Het Clusterhoofd Mens en Welzijn bezorgt het opportuniteitsadvies ter kennisgeving aan de dienst Omgeving.

6. Het Clusterhoofd Mens en Welzijn brengt het opportuniteitsadvies ter kennisgeving op het College van Burgemeester en Schepenen.

7. Het Clusterhoofd Mens en Welzijn bezorgt het opportuniteitsadvies terug aan de organisator / aanvrager binnen de 30 dagen te rekening vanaf de datum van indiening aanvraag (indien schriftelijk per brief telt de binnenkomststempel).

8. De organisator kan binnen de 30 dagen na ontvangst van het opportuniteitsadvies opmerkingen formuleren. De organisator dient deze opmerkingen schriftelijk (brief of e-mail) in bij de dienst DOG.

8. Het Clusterhoofd Mens en Welzijn nodigt binnen de 30 dagen na ontvangst van de opmerkingen de organisator uit op een hoorzitting. Het Clusterhoofd Mens en Welzijn neemt vervolgens zo snel als mogelijk een nieuwe gemotiveerde beslissing waarin het oorspronkelijke opportuniteitsadvies wordt gehandhaafd, hetzij aangepast.

Je kan alles in detail nog eens nalezen in het gemeentelijk reglement onderaan deze pagina.

Vragen?

Heb je vragen rond het opportuniteitsadvies? Neem dan contact op met de dienst Opvanggezinnen.