Openbaar onderzoek straatnaamwijziging Gaverstraatje Laarne

Het dossier betreffende de straatnaamwijziging van Gaverstraatje in Laarne naar GAVERSLOS ligt ter inzage voor het publiek in het gemeentehuis van 17 januari tot 17 februari 2022.

Opmerkingen en bezwaren kunnen schriftelijk doorgegeven worden binnen deze gestelde termijn, gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne.

Mondelinge bezwaren kunnen worden aanvaard bij de sluiting van het onderzoek in openbare vergadering van het College van burgemeester en schepenen, in het gemeentehuis, op 17 februari om 14.00 uur.

Gepubliceerd opdonderdag 13 jan 2022 om 12:21