Openbaar onderzoek plan-MER: sectorale voorwaarden windturbines

Er wordt van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerpbesluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

Met dit besluit wil de Vlaamse Overheid sectorale voorwaarden voor windturbines vaststellen om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids- en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld. Het ontwerpbesluit is een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 28 oktober 2022.

Hoe inkijken?

Het ontwerpbesluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen kan je vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken via:

Opmerkingen bezorgen

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan jij jouw opmerkingen en bezwaren indienen via:

Gepubliceerd opmaandag 7 nov 2022 om 15:15